TIP FAKÜLTESİ'NDEN
MEZUN OLDUKTAN SONRA
NELER YAPABİLİRİM?

Tıp Fakültesi

Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, seçilmiş öğretim kadrosuyla, araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön planda tutan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim, araştırma ve sağlık kuruluşudur. İlk üç yıl Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen tıp eğitiminin kalan yıllarına yayılan klinik ağırlıklı kısmı Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KUH)’nde devam etmektedir. Eylül 2014 itibariyle eğitim ve araştırma hastanesi olarak açılan KUH, 404 tek kişilik hasta odası ve 73 yoğun bakım ünitesi ile etik yaklaşım, kalite odaklı, güvenilir hasta bakım ve tedavi hizmeti vermektedir. Yaklaşık 220.000 m2’lik bir alanı kapsayan Sağlık Bilimleri Yerleşkesi; tıp okulu, hemşirelik okulu, araştırma laboratuvarları ve Rahmi M. Koç Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Akademisi (Rahmi M. Koç Academy of Interventional Medicine, Education, and Simulation; RMK AIMES) kapsamaktadır. Üniversite bünyesindeki araştırma laboratuvarları disiplinlerarası kullanıma uygun, Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) yapılanması içinde yer almakta olup tüm araştırmacıların hizmetine açıktır.

Ülkenin üstün başarılı öğrencilerini, başarıları uluslararası düzeyde kanıtlanmış seçkin öğretim üyeleriyle bir araya getiren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık alanında yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın geleceğine yön verecek bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Az sayıda ve üstün başarılı öğrencileri ile tıp eğitiminin gerçekleştirilmesinin en önemli avantajlarından biri öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının fazla olmasıdır. Bu avantaj, öğrencilerin eğitimlerinin erken döneminden itibaren istedikleri alanda bilimsel araştırmalara ve klinik çalışmalara aktif olarak katılma ayrıcalığını sağlamaktadır. Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını uluslararası bilimsel kongrelerde sunmaları, öğrencilerimize bilim dünyasıyla erken dönemde tanışma olanağı sunar. Böylece Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri araştırmacı, yenilikleri takip eden ve uygulayan, uluslararası niteliklere sahip birer hekim olarak mezun olurlar.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, İngilizce dilini en iyi şekilde kullanabilmeleri, eğitimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı alanlarda kazandıkları staj deneyimleri ile geniş iş ve kariyer olanaklarına sahiptirler. Mezunlar, sağlık hizmetleri başta olmak üzere insan sağlığı ile ilişkili akademik kurumlar, araştırma enstitüleri/merkezleri, sağlık otoriteleri, ilaç sanayi, sağlık turizmi gibi çok çeşitli sektörlerde rahatlıkla iş bulabilmekte ve Türkiye’de ya da yurtdışında lisansüstü eğitimlerine ve kariyerlerine devam etmektedirler.

TIP FAKÜLTESİ'NDEN
MEZUN OLDUKTAN SONRA
İZLENEBİLECEK "7 YOL":

MD (Medical Doctor): Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Tıp Doktoru olarak çalışmaya ve kariyere devam edilebilir.

MD => PhD: Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra (MD), sadece sağlık ile ilgili değil, farklı bilimsel alanlarda da doktora (PhD) programı tamamlanabilir.

MD => Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS): Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra (MD), Türkiye’de yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek, tercih edilen branşta, Üniversiteler Tıp Fakülteleri ya da Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitimi tamamlanabilir.

MD => Yabancı ülkelerde tıpta uzmanlık / PhD: Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra (MD), Türkiye dışındaki bir ülkede tıpta uzmanlık eğitimi tamamlanabilir ya da seçtikleri bilimsel alanda açılabilecek PhD programı tamamlanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Türkiye dışında tıpta uzmanlık programına başvurmadan önce ve sırasında, o ülkenin şart koştuğu koşulların yerine getirilmesidir (tıp fakültesi diplomasının o ülke için denkliğini almak, ülkenin anadilini profesyonel düzeyde biliyor ve konuşuyor olmak, çalışma ve oturma izni almak için çeşitli yönetsel koşulları yerine getirmek vb.).

MD => PhD => Tıpta Uzmanlık (MD => Tıpta Uzmanlık => PhD): Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra (MD), sadece sağlık ile ilgili değil, farklı bilimsel alanlarda da doktora (PhD) programı tamamlanabilir ve sonrasında Türkiye’de ya da Türkiye dışında, tercih edilen branşta, uzmanlık eğitimi tamamlanabilir. Ya da Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra (MD), Türkiye’de ya da Türkiye dışında, tercih edilen branşta, uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra, sadece sağlık ile ilgili değil, farklı bilimsel alanlarda da doktora (PhD) programı tamamlanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, Türkiye dışında tıpta uzmanlık programına başvurmadan önce ve sırasında, o ülkenin şart koştuğu koşulların yerine getirilmesidir (tıp fakültesi diplomasının o ülke için denkliğini almak, ülkenin anadilini profesyonel düzeyde biliyor ve konuşuyor olmak, çalışma ve oturma izni almak için çeşitli yönetsel koşulları yerine getirmek vb.).

MD => ÇAP (Çift Ana dal Programı): Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken ya da mezun olduktan sonra (MD), sadece sağlık ile ilgili değil, farklı alanlarda (hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler vb.) çift ana dal programı (ÇAP) tamamlanabilir.

MD => İlaç Sanayi: Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra (MD), ilaç sanayinde çalışmaya ve kariyere devam edilebilir.

BİR AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE TIP FAKÜLTESİ:

profVolkanAdsay

Prof. Dr. N. Volkan Adsay
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

28 yıl ABD’nin en önde giden merkezleri de dahil birçok üniversitesinde çalışma olanağı bulmuş, birçok uluslararası akademik örgütün başkanlığını yapma onuru yaşamış ve çok sayıda dünya merkezini de gerek konuşmacı gerek de teftiş amacıyla ziyaret etmiş bir araştırmacı-klinisyen-eğitmen olarak şunu büyük bir gururla söyleyebilirim ki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi genç yaşına rağmen, her boyutuyla, dünya standartlarında çok üst seviyede bir kurumdur. Ülkemizin en başarılı, “crème de la crème”, lise mezunlarını çekmesi de elbette ki bu kalitesinin bir sonucudur. Üniversitemizin kurucusu ve yılmaz destekçisi olan Koç Ailesi ve Kurumlarının asırlık isminin ciddiyetini, özenini, kalite garantisini Tıp Fakültemizin her köşesinde görmek mümkündür. Öğretim kadromuzun Türkiye’nin en seçkin okullarında farklı ekollerde yetişmiş ve çoğu kariyerlerinde dünya çapında yer edinmiş klinisyen, eğitimci ve araştırmacılardan oluşması da meydan getirdiği zenginlik ve çokseslilik ile sadece ülkemizde değil birçok ülkede çok az bulunan bir ayrıcalıktır. Kariyerlerini yurt dışında geliştirmiş ve uluslararası platformda başarılar kazanmış çok sayıda değerli bilim ve tıp adamının birikimlerini değişik modeller üretmek suretiyle merkezimize ve yurdumuza kazandırma vizyonu gösterilmiştir. Bunun sonucu olarak global değişime son derece adapte olmuş, uluslararası ilişkileri son derece zengin ama aynı zamanda ülkemiz gerçeklerinde ayağı yere son derece sağlam basan örnek bir anlayış ve oluşum söz konusudur. Kurucu Dekan Ruacan ile başlayan örnek model okulumuzun her yönüyle temelini oluşturmaktadır. Yönetimde süreklilik ilkesi, dünyada birçok merkezi sekteye uğratan dekan değişimi sürecinin bile doğru ekiplerin ve ivedilikle kurulmasıyla Koç Üniversitesi’nde büyüme ve gelişmeyi daha da hızlandırması olarak tecelli etmesini sağlamaktadır. Tıp Fakültemizin klinik kolunun amiral gemisi olan Koç Üniversitesi Hastanemiz hem hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak, hem ülkemize ve dünyamıza çok gerekli tıbbi araştırmaları gerçekleştirmek, hem de öğrencilerimizi kariyerlerine kusursuz bir şekilde hazırlamak konusunda en ileri teknoloji ile donanımlı ve her çalışanı kendini bu misyona adamış son derece etkili bir merkez olarak yönetilmektedir. KSVK’nın bir diğer hastanesi olan Amerikan Hastanesi’nin ülkemizin en iyi ve deneyimli kadrosu da bu genç yastaki tıp merkezimizin daha ilk günden bu yana en üst düzeyde fonksiyon görmesinde çok önemli bir faktördür. Genç fakültemizin heyecan ve dinamizmini her yerde hissetmek mümkündür. İdari kadrolarımızın yapıcı, anlayışlı, özenli liderliği bu tür merkezlerde çok az bulunur niteliktedir. Öğrencileri dinlemeyi ilke sayan, akademik gelişimi ön planda tutan, tıp eğitiminin süreğenliğine yatırım yapan, en üretken eğitim modellerini uygulamayı misyonunun en önemli parçalarından biri sayan ve sadece kendi okulu için değil, üniversitemizin diğer birimleri ve yurdumuzdaki diğer üniversiteler için de örnek olacak modeller yaratmayı hedefleyen bir eğitim programı söz konusudur. Bu programın başarısı da daha şimdiden mezunlarımızın hem ABD’deki USMLE sınavlarındaki en üst düzey başarıları ile dünya standardında tescil almakta, hem de yurdumuzdaki Tıpta Uzmanlık Sınavlarında ortalama puanlarda hemen her parametrede birinci sırayı almalarıyla bizlere büyük gurur vermektedir. Bu oluşumun ilerideki yıllarda artan bir şekilde misyonunu gerçekleştireceği de aşikârdır.

profMehmetKaya

Prof. Dr. Mehmet Kaya
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tıp fakülteleri toplum sağlığının en üst düzeyde tutulması için hastalıklara karşı koruyucu önlemler alabilen, hastalıklara tanı koyabilen, hastalığın seyrini öngörebilen ve hastalığa özgün tedavi protokollerini sunabilen altyapı, bilgi ve becerilere sahip hekimler yetiştirerek toplumun hizmetine sunan tarihin en eski kurumsal yapılarındandır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 10 yıllık kısa geçmişine karşın, tıp öğrencilerinin başarılı birer hekim olarak meslek hayatına başlamalarını sağlayarak eğitim ve araştırma alanında uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa erişmiştir. Bu başarıda, Fakültemizin, eğitim, araştırma ve hasta hizmetleri (tanı/tedavi) konularında uluslararası düzeyde tanınırlık ve saygınlıkta deneyimli öğretim üyelerinden oluşan akademik kadrosunun, üstün donanımlı Tıp Fakültesi Hastanesinin ve Vehbi Koç Vakfı’nın eğitim ve araştırma olanaklarının geliştirilmesine verdiği desteğin rolü büyüktür. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Türkiye’de yalnızca Fakültemizde uygulanan bir programla haftanın iki yarım gününü araştırma projeleri çalışmalarına ayırmakta ve bu araştırmalarını Türkiye’de ve dünyada ender örneklerden biri olan Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerimiz eğitimleri sürecinde, teorik bilgiler ile klinik ve araştırma becerileri ile donatılarak, mezuniyet sonrasında hem Türkiye hem de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede en seçkin merkezlerde meslek hayatlarına başlamaktadırlar. Ulusal ve uluslararası alanda en üst düzeyde mesleki donanıma sahip öğretim üyeleri ve yardımcı kadroların sayesinde, Üniversite sınavında çoğunluğu ilk yüze giren adayların içerisinden seçilen öğrencilerimiz, üstün nitelikli yetkin birer hekim olarak yetiştirilmekte ve uluslararası araştırma iş birliklerine başarı ile teşvik edilmektedirler.

profIzzetRozanes

Prof. Dr. İzzet Rozanes
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri, Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Geleceği öngörmeye çalışanların üzerinde anlaştıkları belki de tek unsur teknolojik gelişim ve değişimin ivmesinin giderek artacağı gerçeği. Tıp dünyasında gelişim ve değişim günümüzde bile çarpıcı bir hızda yaşanmakta. Değişimin bundan sonra daha da hızlanacağı gerçeği göz önünde alındığında, değişen gereksinimlere ve şartlara adapte olmanın tıp eğitimi ve uygulaması yapan kurumların önündeki en önemli hedef olması gerektiği aşikar.

Günümüzde meslek seçme ve kariyer planlama aşamasında olanların eğitim kurumlarını seçerken belki de en çok dikkat etmeleri gereken unsur, seçtikleri kurumun bilime katkı sağlama ve geleceğin dünyasına adaptasyon yetenekleri olmalı. Kurumların niteliklerini sürdürme kapasiteleri de öncelikle sorgulanmalı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bu konularda çok avantajlı bir konuma sahip. Fakülte araştırma yapma ve teknoloji üretme konusunda yetkin, temel bilimler ve mühendislik fakültelerini de içeren, köklü bir üniversitenin bünyesinde tam entegrasyonla yer almakta. Üniversite ayrıca tıp uygulamalarının önemli bütünleştirici unsurları olan davranış bilimleri, hukuk, işletme ve hemşirelik fakültelerini de içermekte. Kurumsal yapı ve öğretim üye profili uluslararası bilimsel alışveriş ve iş birliğine çok yatkın ve alışık. Türkiye dışında kariyerlerini yapmış ve Türkiye’ye dönmüş akademisyenler için kurum halen “ayrıcalıklı ve çekici” ve böyle olmaya devam etmesi için çaba gösteriyor.

Yaklaşık on yıllık performansı göz önüne alındığında kurumun baş döndürücü bir hızla büyüyüp geliştiği görülür. Büyüyüp gelişen dinamik bir kurumun içinde olmanın geleceğe yönelik önemli fırsatlar yaratabileceği gerçeği de kurum seçimi sırasında göz ardı edilmemeli.

profTarikTihan

Prof. Dr. Tarık Tihan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji Anabilim Dalı, Ziyaretçi Öğretim Üyesi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev aldığım işlevlerin başında eğitimin her düzeyde değerlendirilmesi gelmekte. Kısa bir geçmişi olan fakültemizde ‘eğitim amacı – eğitim yöntemi – eğitim değerlendirmesi’ üçgeninde değerlendirme gerek öğrenmenin gerekse öğretmenin itici kuvvetini oluşturmaktadır. Kurulduğu günden itibaren görev aldığım Tıp Fakültesi Değerlendirme komitesi (School of Medicine Assessment Commitee-SOMAC) formatif, yetkinliklere yönelik, ezberci olmayan ve gerçek hekimlik becerilerini ölçen bir değerlendirme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu komite içinde ve daha geniş kapsamda fakültemizin eğitim etkinliklerinde görevim ezbere değil yetkinliklere, dogmaya değil düşünceye muhakemeye ve becerilere dayalı bir eğitim sisteminin yerleşmesidir. Dogmatik olmayan, öğrenci merkezli, gerçek anlamda entegre ve transdisipliner eğitim sistemini yerleştirmek, profesyonellikte ve iletişim becerisinde üstün hekimler yetiştirmek en önemli misyonlarımdan biridir. Bu amaca yönelik olarak fakültede eğitsel akademilerin oluşturulması ve kurumların ülkemiz çapında tıp eğitimine önemli katkılarda bulunması kurum olarak hedeflerimiz içindedir.

Koç Üniversitesinde eğitim etkinliklerine katıldığım dönemlerin dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of California San Francisco (UCSF) da nöropatoloji alanında ve spesifik olarak beyin tümörlerinin moleküler sınıflandırılması üzerinde çalışmaktayım. 2013’den beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerimizin gözlemci olarak katıldığı bu çalışmalar özellikle pediatrik beyin tümörlerinin analizinde yoğunlaşmaktadır.

profDilekUral

Prof. Dr. Dilek Ural
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Koç Üniversitesi, basitçe lisans eğitimi veren bir kurumdan çok ötedir. Koç Üniversitesinin parçası olmak; bilimsel ve eleştirel düşünce yapısını elde etmek, bilim ve insanlık için çalışmak, buluşlar ve makalelerle ürün vermektir. Bu nedenle, Koç Üniversitesinin en önemli farkı insan profilidir. Deneyimli, uluslararası yetkinlikte ve idealist akademik kadrosu, ülkenin en seçkin ve başarılı gençlerini eğittiklerinin ve onları geleceğin liderleri olmaya hazırladıklarının bilinci ile hareket ederler. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesindeki her öğrenci, mezun olduktan sonra dünyanın her yerinde hekimlik uygulamalarını en iyi şekilde gerçekleştirecek şekilde birebir eğitim alır. Yalnızca hekim değil, aynı zamanda etik değerlere ve insan haklarına saygılı, sorgulayıcı ve üretken bir bilim insanı olacak şekilde yetiştirilirler. Aldıkları eğitim ve destek, üniversite yılları ile sınırlı olmayıp, mezun olduktan sonra da hedefledikleri alanlarda yetkinliklerini geliştirmeleri ve projeler üretmelerini sağlamak üzere devam eder. Koç Üniversitesi, hedefi insan sağlığına hizmet etmek isteyen gençlerin hayallerinin gerçekleştiği yerdir…

BİR MEZUN GÖZÜNDEN TIP FAKÜLTESİ:

ecemEsencan

Ecem Esencan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2016 Mezunu

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarından biriyim, şimdi Yale Üniversitesi’nde post-doc olarak çalışıyorum. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ilk yıllarımda araştırmanın önemini, araştırma sonuçlarının klinik bilgiye nasıl dönüştürüleceğini ve en önemlisi soru sormayı öğrenmiş olmam; bu pozisyona kabul edilmemi, ardından hızlı şekilde araştırmalar yapmaya ve makale yazmaya başlamamı sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesiydi. 2018 Kasım ayında Yale Üniversitesi’ndeki hocamla birlikte Koç Üniversitesi’ne gelip Orta Doğu’dan gelen araştırmacılara soru sormayı ve belli deneylerin nasıl yapıldığını anlattık. KUTTAM’da ders verdim. Öğrenci olduğum üniversitede ders vermek çok keyifli ve gurur verici.

Fakültenin ilk öğrencileri olmak bir risk olsa da, sunduğu hiçbir yerde olmayan olanakları ve akademisyen kadrosunu inceleyince sonucun iyi olacağını biliyordum. Her dersten sonra hocalarımız bizden geribildirim alıp her şeyin nasıl daha iyi olabileceğini araştırıyordu, eğitim sistemi çok dinamik ve verimliydi. Bu gelişmeleri gördükçe, 6. sınıfa geldiğimde keşke yeniden 1. sınıftan başlayabilsem diyordum. Hocalarımızla biz bir aile gibiydik. Hem klinik öncesi hem de klinik eğitimde birebir çalışma imkanımız oldu. Şimdi başka kurumlara gittiğimizde hepimiz öğrenci-hoca ilişkisinin nasıl olabileceğini bildiğimiz için bunun eksikliğini yaşıyoruz.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 100 yıllık köklü üniversiteler gibi pes etmemiş, yılmamış, yorulmamış ve gelişmeyen bir fakülteye dönüşmeden; şimdiki gibi dinamik olmaya ve değerlerine sahip çıkmaya devam ettiği sürece en iyi tıp fakültesi olmaya devam edecek.

mustafaMertMetin

Mustafa Mert Metin
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2016 Mezunu

Hayatımın en büyük dönüm noktalarından biri Koç Üniversitesi’ni tercih etmemle başladı. Verdiği eğitimin yanı sıra, benim için üniversite yıllarını her zaman özlemle anmama sebep olan en önemli faktör arkadaşlarımdır. Beraber mezun olduğum sınıf arkadaşlarım, yanındakilerin gelişimlerini kendi gelişimleri kadar önemsediği için her birinin hayatıma kattığı değer ölçülemez düzeyde. Üniversitenin ilk üç yılını Rumelifeneri Kampüsü’nde geçirmeniz, diğer tıp fakültelerine göre daha zengin ve renkli bir üniversite hayatı geçirmenizin yanında çok yönlü bir birey olmanızı da sağlıyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir tıp öğrencisi, aynı zamanda amatör radyocu, yeni gelen öğrencilerin ‘mentor’u ve laboratuvardaki araştırmacı olabiliyor. Koç Üniversitesi’ni kazanan herkese yeni ufuklar keşfetmelerini öneririm.

berkTosun

Berk Tosun
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2016 Mezunu

Üniversite seçim sürecinde ilk gezdiğim ve son gezdiğim üniversite Koç Üniversitesi’ydi. Rektörümüz Umran İnan ile konuştuktan, profesyonel ortamı ve kampüsü gördükten sonra ve KOÇ isminin verdiği güvenle ilk tercihim olmasında hiç tereddüt etmedim.

Tıp eğitimimin ilk 3senesi ve belki de hayatımın en güzel 3 senesi özgürlükçü, öğrenci yanlısı ve sadece eğitim alanında değil sosyal anlamda da Türkiye’deki en iyi kampüs ortamını sunan ana kampüste geçti. Bu 3 sene içinde geniş bir yelpazeyi kapsayan farklı alanlarda dersler aldık, bizi hayata hazırlayan çok önemli ve memnun edici bir süreçti. Eğitimin yanında kürek takımı, dans takımı, kulüp başkan yardımcılığı, festival koordinatörlüğü gibi sosyal aktivitelerde yer aldım, madalyalar kazandım. Her Cuma günü yapılan tıp seminerlerinde alanında uzman kişiler konuşma yaparken tıp alanındaki bilgim ve genel kültürüm arttı. Akademik programın yanında aynı zamanda laboratuvarda gönüllü çalışmalarda bulunmamın ödülü 2. sınıfta ilk makalemi yazarak almış oldum. Üniversitemizin maddi ve manevi desteğiyle Amerika’da beyin cerrahisine odaklanmış çok önemli bir deney laboratuvarında 2 ay süreyle araştırma faaliyetlerinde bulunduk. Bu tür imkanları başka bir üniversitede bulamayacağımı düşündüğüm için Koç Üniversitesi’ni tercih etmiştim ve haklı olduğumu uzun süre geçmeden görmüş oldum. 4. sınıfın sonunda Arkansas’ta ve 6. sınıfta Almanya’nın hatta Avrupa’nın en iyi el cerrahisi kliniğinde 1 ay staj yapma imkanı yakaladım. Buradan bu imkanı sağlayan Eftal hocama tekrar teşekkür etmek istiyorum. Almanya’daki stajım sonrasında aldığım teklifle aynı yerde devam ederek, 2017 yılının mayıs ayından beri temel cerrahi asistanlığı eğitimini gerçekleştiriyorum. Kliniğimize dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler, asistan doktorlar, profesör doktorlar gözlem yapmaya geliyorlar ve ben aldığım kaliteli dünya standartlarındaki eğitim sayesinde hasta muayenelerinde, ameliyatlarda, tedavi planlamalarında ve teşhislerde doğru kararlar verebiliyorum.

Almanya’da tıp denkliğimi alırken Koç Üniversitesi’nin logbook tutmadaki hassasiyeti, detaylı ve sistemli işleyişi sayesinde pek çok diğer öğrencinin aksine hiç sorun yaşamadım. Fakülte, öğrenci hangi alanda yoğunlaşmak isterse tüm imkanları bu desteği daima kişiye özel olarak birebir veriyor. Tüm bunlar, tercihimin ne kadar doğru olduğunu kanıtlamış oldu. Er ya da geç Koç Üniversitesi’ne geri dönüp deneyimlerimi yeni öğrencilere aktarmayı çok isterim. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin en güçlü yanlarından biri, az öğrenciyle eğitim yapıp öğrenci-hoca ilişkisinin gönül bağına dönüşmesidir.

ecemOzyaprak

Ecem Özyaprak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2017 Mezunu

Üniversite yılları insanın artık geri dönülemez biçimde kendisine dönüştüğü yıllara denk gelir. Bu dönüşümü burada yaşadığım için minnettarım. Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi beni hem sosyal hem bilimsel hem de insani olarak olabileceğimi düşündüğümden daha iyi bir noktaya getirdi.

mehmetFatihCamli

Mehmet Fatih Çamlı
Tıp Fakültesi ve İşletme Bölümü Çift Anadal Programı – 2018 Mezunu

2012 yılı tercih döneminde bölümler arası karar vermeye çalışırken “Tıp okuyacaksam Koç’ta okurum” demiştim. Bunun nedeni Koç Üniversitesi’nin günümüz dünyasında giderek önemini arttıran hatta bir zorunluluk haline gelen multidisipliner yaklaşımıydı. Tıp gibi köklü geleneklere sahip bir mesleği geleceğe taşımak için gereken de bu tarz bir yaklaşımdı. Koç’taki öğrenim hayatımda farklı akademisyenlerin araştırmalarına katıldım ve inceleme fırsatı buldum. Bunun yanı sıra Yaşayan Kütüphane, Eğitim Gönüllüleri ve basketbol takımı gibi sosyal kulüplerde de çalıştım. Yurtdışına gidip hayatımla ilgili farklı seçenekleri yaşayarak değerlendirme fırsatı edindim. İşletme ile çift anadal yaparak doktorların da girişimci, yönetici olarak rol aldığı bir dünyaya kendimi hazırladım. Yoğun, eğlenceli ve unutulmaz 6 senenin sonunda Plastik Cerrahi asistanlığına başladım. Kısacası Koç Üniversitesi sayesinde elime geçen bir doktor olmanın yanında farklı alanlarda kendimi yetiştirme ve vizyonumu genişletme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım.

barisKucukerdem

Barış Küçükerdem
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2018 Mezunu

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi; üniversiteye girmeden önce hangi üniversiteyi ve bölümü seçeceğim konularında hiç emin değilken üniversite gezisine geldiğimde buranın tam istediğim yer olduğunu düşünerek son gün 1. tercihime yazıp kazandığım, hazırlık senesinden son senesine kadar 7 yıl boyunca sayısız hatıra biriktirdiğim, sadece tıp eğitimini aldığım değil aynı zaman birçok sosyal imkanından faydalandığım, hocalarımızla samimi ilişkiler kurduğum, tıp fakültesinden ve diğer fakültelerden birçok arkadaşlık edindiğim, bana tıp eğitiminin sadece klasik tıp eğitiminden oluşmadığını gösteren ve ispatlayan bir fakülteydi. Mezun olduktan sonra girdiğim tıpta uzmanlık sınavında (TUS) tıpkı yaşadığım 7 yıl gibi bir 5 yıl daha artık ailem olan bu fakültede eğitimime devam etmek istedim ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünü tercih ettim. Önümdeki 5 yıl boyunca uzmanlık eğitimime bu çatı altında devam edeceğim için çok mutluyum. Tüm öğretim üyelerine, uzman doktorlara, idari çalışanlara, hastane çalışanlarına ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

BİR TIP ÖĞRENCİSİ GÖZÜNDEN TIP FAKÜLTESİ:

atalayDemiray

Atalay Demiray
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (KUSOM’22) ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Çift Anadal Öğrencisi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2015 yılında %100 burslu olarak kazandım. Tıp okuma serüvenim lise yıllarında biyoloji dersine duyduğum ilgiyle başladı. Ama bu fakülteye ilk adım attığım günden beri “Bir Tıp Doktorundan Fazlası” olmak istediğimin farkındaydım. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih etmemde de bu çok etkili olmuştu. Sadece Tıp eğitimi gören bir doktor olmak yerine, birden çok konuda uzmanlaşmış ve topluma hastane dışında da dokunabilen, toplumun sağlık problemlerine uluslararası arenada da çözümler getirebilen bir politika belirleyici doktor olmak istiyordum. Dünyadaki ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleri ilgimden ötürü çok yakından takip ediyorum. Koç Üniversitesi’nde de bu ilgi alanım ile mesleki kariyerimi birleştirebileceğim bir platform buldum. Uluslararası ilişkiler bölümü ile çift ana dal programına başlayarak hem bir politika öğrencisi hem de bir doktor olarak kendi akademik kariyerimi sürdürmekteyim. Fakülteye başladığım ilk yıldan itibaren öğrenci kulüplerinin etkinliklerine aktif olarak katılıp etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum. Öğrenci kulüpleri sayesinde üniversitemizde birçok arkadaş edinerek çevremi genişletmemin yanı sıra organize ettiğimiz etkinlikler ile kariyerim için network ağımı geliştirme fırsatı yakaladım. Bir sene Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği’nin Koç Üniversitesi Lokal Koordinatörlüğünü yürüttükten sonra Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Topluluğu’nun Başkanı olarak öğrenci kulüplerindeki etkinliklerime devam ettim. Aynı zamanda Avrupa Tıp Öğrencileri Birliğinin Avrupa’daki Mali Koordinatörlüğü görevini yürütüyorum. Tıp fakültesi benim için temel tıp eğitimimin yanı sıra kendimi diğer alanlarda da geliştirme olanağı bulduğum bir platform niteliği gördü. Mali işlerin yürütülmesi, uluslararası ilişkiler, etkinlik organizasyonları, networking etkinlikleri sayesinde çok farklı alanlardan çok farklı kişilerle tanışma fırsatı yakaladım. Tıp fakültesinde ve tıp eğitiminin özünde insana dokunmak ve insanı iyileştirmek var ve hiç kuşku yok ki bunun için insanlarla iletişim ve ilişki kurabilmenin önemi çok büyük. Bu sebeple Tıp fakültesi bana insanı öğreten ve benim insana bakışımı genişleten bir insanlık okulu oldu.

sevvalKaradag

Şevval Karadağ
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (KUSOM’22)

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2015 yılında Anadolu bursiyeri olarak kazandım. Üniversiteye girdiğim andan itibaren girişimciliğe olan ilgim çok yüksekti. Koç Üniversitesi, tıp yanında diğer disiplinleri bir arada bulunduran kampüsü ile harika bir fırsattı. Zaman içinde kendime bir iyileştirme vizyonu geliştirdim, toplumu iyileştirmenin farklı kimliklerle yapılabileceğini fark ettim. Doktorlar klinik iyileştiriciler, girişimciler, STK’lar da iyileştiriciler. Ben de girişimcilik yeteneklerimi, artan tıp bilgim ile birleştirerek sağlık hizmetlerinin gelişmesine global ölçekte iz bırakmak istiyorum. Koç Üniversitesi’nde girişimcilikle ilgili birçok projede yer aldım, liderlik ettim. Bir süre sonra bu ilgimi Koç Üniversitesi’nin dışına taşıdım; Girişimcilik Vakfı’na fellow olarak seçildim. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve MIT’nin hazırladığı, dünyada sadece 70 kişinin seçildiği sağlık inovasyonu ve girişimciliği programına Türkiye’den seçilen tek kişi oldum, ülkemi ve fakültemi temsil etmekten gurur duydum. Harvard ve MIT’den önce Stanford d.school, Berkeley Haas Business School, IE Business School’da bulundum ve eğitimlere katıldım. Şu anda, “Fortuna İyileştirici İnovasyonlar” isimli bir şirketim var, sağlık hizmeti sunan kurumların hizmetlerini geliştirerek hastaya ulaşan hizmeti en iyi hale getirmeyi hedefliyor. Sağlığın içinden sağlık için hizmetleri en iyi hale getirecek uzmanların çok değerli olduğuna inanıyorum. Bütün bu süreçlerde Koç Üniversitesi’nde tıp ve diğer bilimlerden beni destekleyen, inanan birçok insan oldu. Üniversitem tıp dışı alanlarda da beni desteklediği için çok mutluyum.

ÇALIŞMA ALANLARI

Burada adı geçen sektör ve kurumlar, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarının halihazırda çalıştıkları ve çalışabilecekleri kurumları belirtmektedir.

Sektörler

Akademik Kurumlar

Devlet Kurumları

Araştırma Enstitüleri

Sağlık Bakanlığı

Sağlıkla ilgili karar verici kurumlar

Sağlık Hizmetleri

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation, WHO)

Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency, EMA)

Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration, FDA)

Hastaneler

Holding ve Şirketler Grubu

İlaç Sanayi

Eğitim

Sivil Toplum Kuruluşları

Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières, MSF)

Hastaneler, Akademik Kurumlar, Şirketler

Koç Üniversitesi Hastanesi

Amerikan Hastanesi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

İdil Devlet Hastanesi

Karasu Devlet Hastanesi

Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

Halle Üniversitesi Hastanesi (Almanya)

Yale University School of Medicine (ABD)

Cleveland Clinic Foundation Cole Eye Institute (ABD)

Wayne State University (ABD)

Boston Children’s Hospital (ABD)

University of Illinois (ABD)

University of Pittsburgh (UPMC) (ABD)

University of Texas Southwestern (ABD)

Northwestern University (ABD)

UT-Houston Neurology (ABD)

Baylor College of Medicine (ABD)

Ünvanlar

Tıp doktoru (MD)

Öğretim elemanı (Doçent, Profesör)

Başhekim

Sağlık Kurumları Yöneticisi

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞTIĞI VE
OLASI SEKTÖR & KURUMLAR

Burada adı geçen kurum ve kuruluşlar Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarının halihazırda eğitimlerine devam ettikleri ve/ya çalıştıkları mevcut ve olası kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Seçenekler bunlarla sınırlı değildir.

null

Hastaneler

Koç Üniversitesi Hastanesi

Amerikan Hastanesi

Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

İdil Devlet Hastanesi

Karasu Devlet Hastanesi

Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi

Halle Üniversitesi Hastanesi (Almanya)

Boston Children’s Hospital (ABD)

UT-Houston Neurology (ABD)

Baylor College of Medicine (ABD)

null

Akademik Kurumlar

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yale University School of Medicine (ABD)

Cleveland Clinic Foundation Cole Eye Institute (ABD)

Wayne State University (ABD)

University of Illinois (ABD)

University of Pittsburgh (UPMC) (ABD)

University of Texas Southwestern (ABD)

Northwestern University (ABD)

Baylor College of Medicine (ABD)

KUSOM ÖĞRETİM ÜYELERİ VE MEZUNLARI

2019 Mezunlarımız ve Akademisyenler

2018 Mezunlarımız ve Akademisyenler

2017 Mezunlarımız ve Akademisyenler

2016 Mezunlarımız ve Akademisyenler

KAYNAK DOKÜMANLAR

 • 1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN´ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

  Kanun Numarası: 1219

  Kabul Tarihi: 11/4/1928

  Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 14/4/1928

  Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 9, Sayı: 863 Sayfa: 126

  Görüntüle

  Pdf Görüntüle

 • SAĞLIK MEVZUATI

 • HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

Öğrenci ve mezunlarımız; kendi beceri ve yeteneklerini, potansiyel iş fırsatları ile birleştirmek, kariyerlerini tasarlamak ve hayata geçirmek için https://koc-csm.symplicity.com/students linki üzerinden randevu alarak Kariyer Danışmanlarımızla bire bir görüşme yapabilirler.