Yaz Stajı Duyurusu

Değerli Koç Üniversitesi Öğrencileri,

2021 – 2022 Akademik döneminde yaz dönemi gönüllü ve zorunlu stajlar için başvuru kayıtları 23 Mayıs 2022 tarihi itibari ile başlayacaktır ve 13 Eylül 2022 tarihinde akademik dönemin başlaması ile son bulacaktır.

Belirtilen bu tarihler arasında yapılan çevrimiçi veya fiziksel; gönüllü ve zorunlu stajların SGK primleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Gönüllü ve zorunlu staj ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler;

 • Akademik dönem dışında (23 Mayıs – 13 Eylül, 2022) yapılan gönüllü ya da zorunlu tüm stajlara ait SGK primleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
 • Mühendislik Fakültesi’nde okuyup zorunlu stajını yapacak olan öğrencilerimiz fakülte linkinden süreci takip edebilir.
 • Mezun durumunda olan ve zorunlu stajı bulunan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin de SGK primleri üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
 • Staj başvuruları için staj yapılacak kurumdan alınan başlangıç ve bitiş tarihini belirten staj kabul yazısı başvuru sistemi üzerinden “Gönüllü Staj Bilgi Formu” doldurarak iletilebilir. Staj kabul belgesini başvuru sistemi üzerinden yüklemeyen öğrencilerimizin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • SGK girişleri yasal olarak önceden bildirilmek zorunda olunduğundan staj başlangıç tarihinden en az 3 gün önce sisteme giriş yapılması zorunludur(SGK girişleri en erken 1 ay öncesinden yapılabilmektedir).
 • Staj kabul belgesindeki tarih ile başvuru sistemine işlemiş olduğunuz tarih mutlaka aynı olmalıdır. Bu farklılık nedeniyle oluşabilecek sorunlardan öğrencilerimiz sorumlu olacaktır.
 • Staj tarihinde değişiklik olması (stajın belirtilen tarihten erken bitmesi ya da uzaması) durumunda mutlaka staj yapılacak kurumdan yeni bir belge alarak güncelleme formu doldurulması gerekmektedir.
 • Her fakülteye ait başvuru sistemi, akademik dönemin sona erdiği dönemlerde açık olacaktır. Bu tarihler arasında başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmak koşuluyla birden fazla kurumda staj yapılabilir. Staj yapılacak her bir kurum için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Sistem kapatıldığı andan itibaren hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Biten stajınızın ardından aynı ay içerisinde farklı bir firmada staja başlamanız durumunda yeniden güncel form doldurmanız gerekmektedir. Aynı ay içerisinde SGK giriş ve çıkış yapılamadığından staj yapacağınız firmaya size ilk iletilen SGK giriş belgesini iletmeniz yeterli olacaktır.
 • Başvuru yaparken “Aileme Bağlı Sağlık Sigortası” kısmında öğrencilerin hali hazırda bir sağlık güvenceleri olup olmadığına dair bilgi istenmektedir. Ailesince bakmakla yükümlü olan (ailesinden biri üzerinden sağlık güvencesi bulunan veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) öğrencilerimizin bu maddeyi “Evet” olarak işaretlemesi gerekmektedir. Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olmayan öğrencilerimiz ise bu maddeyi “Hayır” olarak işaretlemelidirler.
 • Staj yapacak öğrencilerimizin aynı süre içerisinde work&study kapsamında okuldaçalışması kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu sebeple 31 Mayıs 2022itibari ile work&study kapsamında çalışan öğrencilerimizin SGK çıkışı yapılacaktır. Yazın staj yapmayarak work&study kapsamında çalışmaya devam edecek olan öğrencilerin work&study sistemine yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
 • Staj yapacak öğrencilerimizin mutlaka ilgili staj dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Ders kayıtları öğrencinin Fakülte Koordinatörleri ve Asistanları tarafından Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’ne iletilmelidir. (Gönüllü stajlar için geçerlidir.)
 • Staj süreci ile ilgili olarak her türlü bilgiyi Fakülte Akademik ve İdari Koordinatörleriniz ve Asistanlarınızdan alabilirsiniz. SGK giriş belgeniz ise İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından sizlere iletilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde staj konusunda her bölüm için farklı birtakım ihtiyaçlar ve prosedürler söz konusudur. Genel Staj Yönergesi ’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Yurt Prosedürü’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Fakültelerin başvuru linkleri aşağıdaki gibidir;

– Mühendislik Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ

– Fen Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ

– Hukuk Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ

– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ

– İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ

 

DİKKAT! : Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi öğrencileri bu sürece dahil değildir.