Fakülte ve Enstitülerdeki Kontaklarımız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tülay Anlaş Koçak / Akademik ve İdari Koordinatör / +90 (212) 338-1135 / tkocak@ku.edu.tr

Fen Fakültesi

Meltem Şahbazoğlu / Akademik ve İdari Koordinatör / +90 (212) 338 1402 / msahbazoglu@ku.edu.tr

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Gizem Bekil / Akademik ve İdari Koordinatör / +90 (212) 338 1364 / gbekil@ku.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

Emine Büyükdurmuş / Mühendislik Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik ve İdari Koordinatörü / +90 (212) 338 1396 / ebuyukdurmus@ku.edu.tr

Hukuk Fakültesi

Esra Özcan / Yürütücü Direktör / +90212 338 1885 / esraozcan@ku.edu.tr

Tıp Fakültesi

Firuze Abdulazizoğlu / Fakülte Akademik ve İdari Koordinatörü / +90 212 467 87 00 – 29949 / fabdulazizoglu@ku.edu.tr

Hemşirelik Fakültesi

Çağlayan Akpınarlı / Akademik ve İdari Koordinatör / +90212 311 2676 / cakpinarli@ku.edu.tr

İşletme Enstitüsü

Nida Bektaş / Yönetici Direktör / +90 212 338 1606/ nidabektas@ku.edu.tr

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

Emine Büyükdurmuş / Mühendislik Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik ve İdari Koordinatörü / +90 (212) 338 1396 / ebuyukdurmus@ku.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Burcu Ergin / Akademik ve İdari Koordinatör / +90212 338 1883 / burcuergin@ku.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ece Aydoğan / Administrative Assistant of GSHS / +90 212 338 1069 / eaydogan@ku.edu.tr