Nasıl Destek Olabilirsiniz

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi olarak tüm öğrenci ve genç mezunlarımıza kariyerlerini etkin yönetmeleri adına gerekli ve hizmet ve destekleri vermekteyiz.

Vermekte olduğumuz tüm hizmetlerimizi, kendilerini ve seçeneklerini daha iyi keşfetmelerine; kariyerlerini adım adım tasarlamalarına;
okuldayken deneyim kazanmaya başlamaları ve bu deneyimlerden çıkarımlarda bulunarak karar ve süreçlerini geliştirmelerine; edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini ileriki kariyerlerine hatta hayatlarına aktarmalarına destek olacak şekilde yapılandırdık.

Öğrencilerimizin kariyer gelişim süreçlerinde sadece üniversite ortamında değil, içinde bulundukları sosyal ortamlarda da desteklenmelerini önemsiyoruz. Hayatları için önemi büyük olan bu süreçlerinde, özellikle siz ailelerin destek ve katkılarının yadsınamaz bir önemi olduğuna inanıyoruz.

Aileleri olarak öğrencilerimize nasıl destek olabilirsiniz?

– İlgi alanları, becerileri, yetenekleri ve değerleri konusunda farkındalıklarını artıracak sorular sorarak, cevaplarını hoşgörü ve sabırla dinleyip, yapıcı geribildirimlerde bulunarak,

–  Kariyer alternatiflerini araştırdıkları süreçlerde, onlara bilgi ve tecrübelerinizi aktararak, sorularına cevap verecek çevrenizdeki doğru kaynaklara yönlendirerek,

– Kendilerini ve seçeneklerini keşfettikleri bu süreçte mümkün olduğunca objektif bir şekilde gözlemleyerek ve geribildirimlerde bulunarak,

– Mümkün olduğunca yönlendirme yapmadan onların özgür iradeleriyle kendi kararlarını vermeleri konusunda destekleyerek,

– Deneyim kazandıracak adımlarda destekçi ve aracı olarak (örneğin; staj, iş deneyimi, ders dışı etkinlik, gönüllü hizmetler vd.),

– Merkezimiz tarafından sunulan hizmet ve etkinliklerden haberdar olarak, öğrencilerimizi hizmetlerimizden faydalanma ve etkinliklerimize katılmaları konusunda teşvik ederek.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Etkinlik takvimimizi görmek için tıklayınız.