Nasıl İşbirliği Yapabiliriz

Kariyer Gelişim Merkezi olarak tüm öğrenci ve mezunlarımız için verdiğimiz hizmetleri onların;

  • İlgi, beceri, yetenek ve değerlerine uygun iş, meslek ve kurumları seçmelerinde onlara ayna tutmak ve karar verme süreçlerini desteklemek,
  • Verdikleri kararlar doğrultusunda ilerlerken onları kariyerleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerilerle donatmak ve kariyer bağlamındaki gelişimlerine destek olmak,
  • Yurtiçi ve uluslararası seçkin işverenlerin tercihi olmalarını sağlayarak istihdam potansiyellerini artırmak ve
  • Tatmini yüksek kariyer ve hayatlara sahip olmalarını sağlayacak temelleri atmaları için desteklemek

üzerine kurguladık.

Özellikle öğrenci danışmanlığı yapan öğretim üyelerimizin hizmetlerimizi daha yakından tanıyarak, öğrencilerden kariyerleriyle ilgili sorular aldıklarında bizlere ve hizmetlerimize yönlendirmesinin faydalı olacağına inanıyoruz.

Fakülte ve enstitülerin toplantılarına belli periyodlarda katılarak, sizlerin ihtiyaçlarını daha yakından anlamak, etkinliklerimizi planlarken bizlere ışık tutacaktır.

Etkinlikler ve seminerlerimiz için kurum, şirket ve konuşmacı önerebilirsiniz. Fakülte veya enstitünüz için planladığınız bir etkinliği bizlerle daha büyük bir etkinlik haline dönüştürmek, daha fazla öğrencinin faydalanması sağlamak adına bizlerle paylaşırsanız, destek olmaktan memnuniyet duyarız.