Explore | Keşfet

İçsel Farkındalık – Dışsal Farkındalık – Bütünsel Keşif

– İhtiyaçlarım neler?
– Değerlerim neler?
– Beceri, yetenek ve ilgi alanlarım neler?
– Güçlü yönlerimle örtüşen fırsatlarım neler?
– Kariyer seçeneklerim neler olabilir?

Design | Tasarla

Danış – Bilgi Edin & Derinleş – Odaklan & Hazırlan

-Kariyerimle ilgili vizyonum ne?
-Kariyerimi tasarlamak için ne tür stratejilere ihtiyaç duyuyorum?
-Hedeflerime ulaşmak için güçlü yanlarımı nasıl kullanabilirim?
-Beni destekleyecek anahtar kişiler kimlerdir?

Improve | Geliştir

Dene – Değerlendir – İyileştir

-Kariyerimle ilgili karar vermek için yeterli bilgi ve deneyime sahip miyim?
-Kariyer yolculuğum için B Planım var mı?
-Kariyer seçeneklerimi artırmak için ne yapabilirim?
-Gelişim alanlarım neler?

Transfer | Aktar

Bağlantıları Kur – Gelecek Eğilimlerini Takip Et – Bugüne Yansıt

– Gelecek trendlerinden haberdar mıyım?
– Nasıl daha etkin sosyal bağlantılar kurabilirim?
– Gelecek eğilimlerini göz önünde bulundurduğumda, kariyer seçeneklerim neler olabilir?