Kariyer Seminerleri

Kariyer Gelişimiyle İlgili Düzenlediğimiz Seminerler

Career Readiness – Kariyere Hazırlık Seminerleri

Öğrenim hayatından kurumsal yaşama geçerken öğrencilerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmek amacıyla düzenlenir.

Advance in Your Profession – Profesyonel Gelişim Seminerleri

İş hayatı ve mesleki alanlar ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek konularda öğrencilerin bilgilendirilmesini hedefleyen seminerlerdir.

«Outliers» Seminerleri

Sıradışı ve çok yönlü kariyer hikâyelerini paylaşmak için gelen konuşmacıların konuk olduğu seminerlerdir.

Participation Certificate Programs – Katılım Belgeli Seminerler

Belli bir konu üzerinde, konunun uzmanı tarafından verilen, serinin tümüne katılan öğrencilere, sonunda katılım belgesi verilen seminer serisidir.