Yaz Stajı Duyurusu

Yaz Stajı Duyurusu

Değerli Koç Üniversitesi Öğrencileri,

2023 – 2024 Akademik döneminde yaz dönemi gönüllü ve zorunlu stajlar için başvuru kayıtları 27 Mayıs 2024 tarihi itibari ile başlayacak ve 11 Ekim 2024 tarihinde akademik dönemin başlaması ile son bulacaktır.

Belirtilen bu tarihler arasında yapılan tüm stajların SGK primleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Gönüllü ve zorunlu staj ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler;

 • Akademik dönem dışında – 27.05.2024 – 11.10.2024 tarihleri arasında yapılan gönüllü ya da zorunlu tüm stajlara ait sigortalar okulumuz tarafından karşılanmaktadır.
 • Staj başvuruları için staj yapılacak kurumdan alınan başlangıç ve bitiş tarihini belirten staj kabul yazısı çevrimiçi sistem üzerinden “Gönüllü Staj Bilgi Formu” doldurarak iletilebilir. Staj kabul belgesini çevrimiçi sistem üzerinden yüklemeyen öğrencilerimizin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • SGK girişleri yasal olarak önceden bildirilmek zorunda olunduğundan staj başlangıç tarihinden en az 3 gün önce sisteme giriş yapılması zorunludur (SGK girişleri en erken 1 ay öncesinden yapılabilmektedir).
 • Staj kabul belgesindeki tarih ile çevrimiçi sisteme işlemiş olduğunuz tarih mutlaka aynı olmalıdır. Bu farklılık nedeniyle oluşabilecek sorunlardan öğrencilerimiz sorumlu olacaktır.
 • Staj tarihinde değişiklik olması (stajın belirtilen tarihten erken bitmesi ya da uzaması) durumunda mutlaka staj yapılacak kurumdan yeni bir belge alarak güncelleme formu doldurulması gerekmektedir.
 • Her fakülteye ait Başvuru sistemi, akademik dönemin sona erdiği dönemlerde açık olacaktır. Bu tarihler arasında başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmak koşuluyla birden fazla kurumda staj yapılabilir. Staj yapılacak her bir kurum için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Sistem kapatıldığı andan itibaren hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Biten stajınızın ardından aynı ay içerisinde farklı bir firmada staja başlamanız durumunda yeniden güncel form doldurmanız gerekmektedir. Aynı ay içerisinde SGK giriş ve çıkış yapılamadığından staj yapacağınız firmaya size ilk iletilen SGK giriş belgesini iletmeniz yeterli olacaktır.
 • Başvuru yaparken “Aileme Bağlı Sağlık Sigortası” kısmında öğrencilerin hali hazırda bir sağlık güvenceleri olup olmadığına dair bilgi istenmektedir. Ailesince bakmakla yükümlü olan (ailesinden biri üzerinden sağlık güvencesi bulunan veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) öğrencilerimizin bu maddeyi “Evet” olarak işaretlemesi gerekmektedir. Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olmayan öğrencilerimiz ise bu maddeyi “Hayır” olarak işaretlemelidirler.
 • Staj yapacak öğrencilerimizin aynı süre içerisinde work & study kapsamında okulda çalışması kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu sebeple 27 Mayıs 2024 itibari ile work & study kapsamında çalışan öğrencilerimizin SGK çıkışı yapılacaktır. Yazın staj yapmayarak work & study kapsamında çalışmaya devam edecek olan öğrencilerin work&study sistemine yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
 • Staj yapacak öğrencilerimizin mutlaka ilgili staj dersine kayıtolmaları gerekmektedir. Ders kayıtları öğrencinin Fakülte Koordinatörleri ve Asistanları tarafından Kayıt ve Kabul Direktörlüğüne iletilmelidir. (Gönüllü stajlar için de geçerlidir.

 

 • Stajınız bittiğinde aldığınız staj dersiniz için rapor hazırlamalı ve ilgili dekanlıklarınıza iletmelisiniz.
 • Mühendislik Fakültesi için,
  • Zorunlu stajını yapacak olan öğrencilerimiz fakülte linkinden süreci takip edebilir.

CHBI: https://cb.ku.edu.tr/tr/lisans-programi/yaz-staji/

COMP: https://cs.ku.edu.tr/tr/lisans-programi/yaz-staji/

ELEC: https://ee.ku.edu.tr/tr/lisans-programi/yaz-staji/

INDR: https://ie.ku.edu.tr/tr/lisans-programi/yaz-staji/

MECH: https://me.ku.edu.tr/tr/lisans-programi/yaz-staji/

  • Mezun durumunda olan ve zorunlu stajı bulunan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin de sigortaları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  • Tüm zorunlu staj yapan %100 yurt burslu öğrenciler yaz döneminde staj süresi boyunca yalnız 45 iş günü süre ile yurtlarda ücretsiz konaklamak istiyorlarsa 291/391 kodlu staj derslerini almaları gerekmektedir.

 

 • Staj süreci ile ilgili olarak her türlü bilgiyi Fakülte Akademik ve İdari Koordinatörleriniz ve Asistanlarınızdan alabilirsiniz.
 • SGK İşe Giriş Bildirgenize staj başlangıç tarihinizden 1 gün önce e-devlet üzerinden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.

 

  • İşe Giriş Bildirge Belgesi Alma
   • E-Devlet Sistemine kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapınız Arama çubuğuna “4A İşe Giriş Cıkış Bildirgesi” yazarak ilgili hizmete ulaşınız. İlgili satırdaki işe giriş belgesi için belge oluştur tuşu ile ilgili belgeye ulaşınız.
   • Dosyayı indir tuşu ile pdf formatında bilgisayara indiriniz ve çıktısını alınız.

Staj Nedeni İle 2024 Yaz Dönemi Yurt Konaklama Talepleri Hakkında Kısa Bilgilendirme

 • Yurtlarda sadece zorunlu staj yapan öğrencilerimiz konaklayabilecektir.
 • Yurtlarda zorunlu staj konaklamaları 1 Temmuz itibari ile başlayacak olup; staj süresi boyunca maksimum 45 iş günü süre ile konaklama yapılabilecektir.
 • Yurt başvurusu sırasında girilen tarih ile düzenlenen staj evrakı üzerindeki tarih aynı olmalıdır.

 

Fakültelerin başvuru linkleri aşağıdaki gibidir;

 • Mühendislik Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ
 • Fen Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ
 • Hukuk Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ
 • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başvuru linki için TIKLAYINIZ

DİKKAT!: Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi öğrencileri bu sürece dahil değildir.